Gå til innholdet

Slitte tenner

Med dagens kunnskap og teknologi har vi nærmest uendelige muligheter til å forbedre folks smil og tannhelse. Bedre tannhelse hos befolkningen gjør at flere og flere beholder tennene sine hele livet. Dette fører også til økt forekomst av slitte tenner, da vi i dag lever gjennomsnittlig lenger enn hva tennene er designet for. I tillegg er det mange som gnisser tenner og som derfor vil oppleve at tennene slites ned raskere enn hva alderen skulle tilsi. 

Behandling av slitte tenner

Nedslitte tannsett må repareres dersom man ønsker å beholde egne tenner hele livet, både med tanke på tyggefunksjon og estetikk. Det er da svært viktig å behandle hele tyggesystemet under ett, ikke kun se på smilet eller én og én tann. Bittet må designes slik at musklene ikke blir hyperaktive, da dette kan føre til at tennene bites i stykker. Les mer om hyperaktive muskler her (hyperlink til tannregulering).

Vårt mål er å være lege for hele tyggesystemet, ikke bare for tennene.Oppdatert